Wat is circulair bouwen?

Circulair bouwen is gericht op het minimaliseren van afval, het optimaliseren van het gebruik van materialen en het verlengen van de levensduur van gebouwen. Het streeft naar een gesloten kringloopsysteem waarin materialen hergebruikt, gerecycled en geüpgraded worden om duurzaamheid te bevorderen. 

Dit proberen we al actief toe te passen bij het MATCH woonconcept in de architectuurstijl Circulair & Biobased. En door te kijken naar de tweede levensduur van materialen. Alle woningen van MATCH kunnen voorzien worden van een materialenpaspoort van Madaster. Zo waarborgen we samen de levensduur en herbruikbaarheid van materialen. Alles voor een circulaire toekomst. 

Waarom is circulair bouwen belangrijk?

Milieueffecten van de bouwsector 
Op dit moment is de traditionele bouwsector verantwoordelijk voor maar liefst 11% van de jaarlijkse CO2-uitstoot. En van alle grondstoffen wordt de helft gebruikt in de bouw. Er zijn steeds vaker tekorten. Door te kiezen voor circulaire bouwmethoden, zoals prefab, verminderen we de vraag naar energie-intensieve productie van nieuwe materialen. Zo dragen we bij aan vermindering van de CO2-uitstoot. En vermijden we dat grondstoffen uitgeput raken. 

Bijdrage aan duurzaamheid en afvalvermindering 
In plaats van elke keer nieuwe grondstoffen te gebruiken, worden bestaande materialen gerecycled en opnieuw ingezet bij circulair bouwen. Zo vermindert de bouw drastisch de hoeveelheid van bouwafval en grondstoffen. Kies voor de architectuurstijl Circulair & Biobased van MATCH met de Pretty Plastic leien voor een 100% circulaire gevelafwerking. Of kies voor de mogelijkheid om de woningen te voorzien van een materialenpaspoort van Madaster.

Principes en strategieën voor circulair bouwen

Circulaire bouw richt zich op het sluiten van de kringloop. Door materialen te hergebruiken, recyclen of te upcyclen. Bij upcycling krijgt het product na verwerking eenzelfde of nog betere kwaliteit dan daarvoor. Door prefab elementen losmaakbaar met elkaar te verbinden, zijn materialen na gebruik weer te scheiden.  
Bij modulair bouwen wordt in de ontwerpfase van het gebouw al rekening gehouden met de demontage van het gebouw. Handig bij hergebruik van de materialen, maar ook voor het veranderen van de ruimte. Dit wordt ook wel remontabel bouwen genoemd. 
Het doel van circulair bouwen is om de levensduur van materialen en gebouwen te maximaliseren. Door het toepassen van het materialenpaspoort van Madaster, maar ook door modulair bouwen. Zodat gebouwen makkelijk van functie kunnen veranderen zonder dat er direct een nieuw casco nodig is.  

Voordelen van circulair bouwen

Minder afval en grondstofgebruik 
Circulair bouwen minimaliseert bouwafval door hergebruik en recycling. En het vermindert de druk op natuurlijke hulpbronnen door efficiënt grondstofgebruik. 

Kostenbesparingen op de lange termijn
Vermindering van operationele kosten door hergebruik duurzame materialen en energie-efficiënte ontwerpen. Daarnaast vermindert het de behoefte aan renovaties door lange levensduur en aanpasbaarheid. 

Verbeterde leefomgeving en gezondheid 
Bevordert de binnenluchtkwaliteit door gebruik duurzame materialen. Zo zijn bijvoorbeeld bij het MATCH concept de binnenwanden grotendeels voorzien van een vlaskern. Een natuurproduct dat CO2 opneemt en bij uitstek geschikt als akoestische isolator. Het creëert gezonde en comfortabele ruimtes, wat de algemene levenskwaliteit verbetert. 

Uitdagingen voor circulariteit in de bouw

Technische en logistieke uitdagingen
Demontage kan complex zijn. Zo vereist het efficiënt demonteren van bestaande bouwdelen gespecialiseerde technieken. Daarnaast is de materialenkwaliteit en het krijgen van de juiste materialen een uitdaging. Gerecyclede materialen vereisen een zorgvuldige behandeling om hun kwaliteit te behouden. 

Regelgeving en standaardisatie
Het ontbreken van gestandaardiseerde regelgeving voor circulair bouwen kan de consistentie belemmeren. Daarnaast moet de regelgeving omtrent vergunningseisen evolueren om circulair bouwen in de praktijk te ondersteunen. 

Bewustwording en acceptatie in de bouwsector 
Educatie en training is noodzakelijk om bouwprofessionals verder op te leiden over circulaire bouwpraktijken. Net zo belangrijk is de culturele shift die moet plaatsvinden, om weerstand tegen veranderingen op het gebied van bouwen weg te nemen.  

Neem contact op

Op zoek naar een betaalbaar woonconcept met eindeloze keuzemogelijkheden en de ambitie om hoogwaardige woonwijken te creëren met circulaire bouw? Met MATCH geef je op een betaalbare, snelle en duurzame manier invulling aan (her)ontwikkelingsplannen. Neem nu contact met ons op of download onze brochure om meer te ontdekken. 

Vul je gegevens in en download de MATCH brochure

Download de brochure van MATCH en ontdek de mogelijkheden van dit bouwconcept